Modern Japon savaş sanatı olup, Japonya’daki diğer savaş sanatları gibi sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için de bir öğretidir. Aikido adı üç kanjiden oluşmaktadır: ai (birleşme, uyum), ki (yaşam gücü, ruh), dō (yol). Bir bütün olarak da anlamı “yaşam gücüyle bütünleşme yolu”dur. Aikidonun felsefesi insanın kendi yaşam gücünü geliştirmekten ibarettir. Genelde aikido bir saldırı sanatı değil, bir savunma sanatı olarak anılır.